Synnynnäiset viat: Onko Irakin miehitys myrkyllinen perintö?

Synnynnäiset viat: Onko Irakin miehitys myrkyllinen perintö?

Irakin miehityksen aikana Fallujahin kaupunki todisti joitakin voimakkaimmista Yhdysvaltain taistelutoimista Vietnamin jälkeen, ja 2004in operaatio Phantom Fury tuomittiin laajalti sen raakuudesta ja kansainvälisen oikeuden noudattamatta jättämisestä.

Lastenlääkäri Samira Al'aani on työskennellyt kaupungissa 1997in jälkeen. 2006issa hän alkoi havaita lisääntyneen synnynnäisten synnynnäisten vaurioiden syntyvien vauvojen määrän. Huolestunut, hän alkoi kirjata tapaukset, jotka hän näki. Huolellisen tietojenkäsittelyn avulla hän on päättänyt, että Fallujahin yleissairaalassa 144-vauvat syntyvät nyt epämuodostumalla jokaisen 1000-elävän syntymän osalta. Tämä on lähes kuusi kertaa suurempi kuin Yhdistyneessä kuningaskunnassa keskimäärin 2006: n ja 2010: n välillä, ja yksi vahva epäilys on, että miehitysjoukkojen käyttämien sotatarvikkeiden myrkyllisten ainesosien saastuminen voi olla syynä. Nyt Irakin terveysministeriön tekemällä uudella valtakunnallisella tutkimuksella, yhteistyössä Maailman terveysjärjestön kanssa, on potentiaalia kannustaa ponnisteluihin ongelman ymmärtämiseksi ja kohtaamiseksi, mutta vain, jos tiede voi nousta politiikan yläpuolelle.

Terveystutkimuksen politisointi Irakissa on syvällä juurella. Huhtikuussa 2001 alkoi suunnitella WHO: n ja Irakin hallituksen välistä puitesopimusta, jonka tarkoituksena oli luoda hankkeita, joilla pyritään parantamaan kansanterveydenhoitoa maassa. Hankkeissa oli tarkoitus parantaa syöpien ja synnynnäisten epämuodostumien tallentamista ja rekisteröintiä sekä pyrkimyksiä tunnistaa ympäristössä esiintyvät aineet, jotka saattavat olla seurausta näiden tautien lisääntymisestä 1991in Persianlahden sodan jälkeen. Joissakin valtioissa kiistelty köyhdytetty uraani Yhdysvaltain ja Yhdistyneen kuningaskunnan ammuksista oli yksi tutkittavista ympäristöriskitekijöistä.

Kuuden kuukauden kuluttua suunnitelmat olivat epäjohdonmukaisia. Vaikka Bagdad oli aloittanut hankkeen, WHO oli kuultuaan ilmoittanut, että Irakin on vastattava hankkeisiin liittyvistä kustannuksista. "Yksikään näistä hankkeista ei voi alkaa, ennen kuin heille on myönnetty rahoitusta, ja rahoitusta, josta on sovittu, tulee olemaan Irakin aloitteessa," sanoi Neel Mani, WHO: n Irakin ohjelman tuleva johtaja. Irakin hallitus, joka oli vakuuttunut siitä, että terveysongelmat olivat aiheuttaneet 1991in Persianlahden sodan ja olivat siten Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten syynä, kieltäytyivät yhteistyöstä. Poliittiset huolenaiheet olivat tehostaneet Irakin kansan tarpeita.

Yhdysvallat on jo pitkään ollut WHO: n suurin yksittäinen valtion avunantaja ja toimielin ei ole ollut viime vuosina kritisoitu muille kansainvälisille elimille, kuten Maailmanpankille, että sen suurimman suojelijan vaikutus on suhteeton. Todellisuudessa on kyse suurista rahamääristä ja valtion rahoittajat ovat halunneet nähdä edut, jotka ovat niiden etujen ja periaatteiden mukaisia, olipa kyse sitten Big Pharman immateriaalioikeuksien suojaamisesta tai uusliberaalisten lähestymistapojen edistämisestä terveydenhuoltoon. Jotta WHO olisi tehokas, sen on oltava ja sen pitää olla aidosti riippumaton. Maailman terveysjärjestön WHO: n johtokunta, Maailman terveyskokous, avasi uudistusongelman uudelleen 2009iin, mutta edistyminen on ollut hidasta, varsinkin kun eri osapuolet ajavat uudistussuunnitelmaa eri suuntiin.

Kun WHO ilmoitti 2011: ssa, että oli tarkoitus työskennellä Irakin terveysministeriön kanssa valtakunnallisessa tutkimuksessa, jossa arvioidaan biologisen monimuotoisuuden yleismaailmallisia määriä ja maantieteellistä leviämistä maassa, optimismi alkoi rakentaa, että tämä voisi olla merkittävä ensimmäinen askel pitkällä matkalla kohti vahingoittaa ja antaa apua kärsineille perheille. Ennen ilmoitusta verokannan tutkimukset olivat olleet rajalliset vain yhteen sairaalaan, ja niiden metodologiasta herätettiin kysymyksiä. Erillisesti nämä tutkimukset eivät riitä tuottamaan poliittista tahtoa toimia. Lisäksi huoli ilmaistiin Irakin sisäisestä byrokratiasta ja valtataisteluista sen jälkeen, kun tutkijat ovat ilmoittaneet, että lääketieteellistä henkilökuntaa ei painosteta. Vähitellen toivot alkoivat haalistua siitä, että tehokkaat tutkimukset näkisivät koskaan päivänvalon.

Hankkeen ensimmäinen vaihe ei ollut alusta lähtien otettava huomioon syy-yhteyttä - se, joka on kritisoinut joitakin osia. Sen alkuperäinen tavoite oli kerätä perustietoa valituilta alueilta ja analysoida CBD: iden esiintymistiheyttä tilastollisesti ja ajallisesti. Hankkeen eteneminen oli hidasta, ja tietojen kerääminen tapahtui toistuvasti, mutta 2012in aikana WHO, joka oli lähettänyt kyselyyn projektista vastauksena kasvavaan yleisön ja median kiinnostukseen, ilmoitti, että ”tiedonkeruu on ollut äskettäin valmistunut ja tulokset analysoivat terveysministeriö ja WHO. Tietojen analysointiprosessi päättyy 2012in lopussa, jonka jälkeen raportin kirjoittamisprosessi alkaa. "


Hanki viimeisin InnerSelfistä


Usein kysytyt kysymykset olivat merkittäviä, koska ne antoivat esille kysymyksiä syy-yhteydestä. Näistä kattoi köyhdytetyn uraanin käytön ja CBD-tasojen välinen mahdollinen yhteys; sävy oli hämmentynyt: ”Onko tutkimuksessa tarkasteltu mahdollista yhteyttä lapsi synnynnäisten vaurioiden ja köyhdytetyn uraanin käytön välillä? Ei, ehdottomasti. Tutkimuksessa tarkastellaan vain synnynnäisten synnynnäisten vaurioiden esiintyvyyttä valituissa maakunnissa. "

Tämä oli ymmärrettävää, termi syntymävika kattaa monenlaisia ​​häiriöitä; syitä ovat yksittäiset geeniviat, kromosomaaliset häiriöt, monitekijäperintö, ympäristöteratogeenit, äitien infektiot, kuten vihurirokko ja mikroelementtien puutteet. Sodanjälkeisen Irakin hylkyjen keskellä ei ollut mahdollisia riskitekijöitä.

Maaliskuussa 2013 BBC World lähettää dokumentin tarinasta. Kuten muissa tiedotusvälineissä, Born Under A Bad Sign vieraili sairaaloissa ja puhui vanhempien ja lääkäreiden kanssa - jotka kaikki olivat vakuuttuneita siitä, että heidän todistamansa terveysongelmat liittyivät sotaan. Toimittajan Yalda Hakim otti tämän esille terveysministeriön henkilöstön kanssa ja pystyi keskustelemaan CBD-tiedoista heidän kanssaan. Vaikka ne olivat hermostuneita ja haluttomia antamaan liian monta vastausta poliittiseen paineeseen viitaten, he vahvistivat, että tutkimuksessa löydettäisiin yhteys lisääntyneen CBD-esiintyvyyden ja 2003in voimakkaimpien taistelujen alaisten alueiden välillä.

Jos tämä on totta, tämä on erittäin merkittävä ja syvästi poliittinen lopputulos, ja vaikka se ei tunnista yhtä syy-tekijää CBD-verokantojen kasvulle, se supistaa alaa huomattavasti. Vaikka sodan räjähtävien jäännösten, kuten maamiinojen ja rypälepommien, pitkäaikainen vaikutus on tuttu useimmille, kysymyksiä kysytään yhä enemmän sodan myrkyllisten jäännösten kansanterveydellisestä perinnöstä. Vaikka kaikkein tunnetuimpia esimerkkejä ovat köyhdytetty uraani ja dioksiinilla saastunut Vietnamin aikainen rikkakasvien torjunta-aine Agent Orange, analyysi yleisesti käytetyistä sotilaallisista aineista - raskaista metalleista räjähteisiin - osoittaa merkittävää haittaa monenlaisista materiaaleista.

Valitettavasti näiden aineiden myrkyllisyydestä, ympäristökäyttäytymisestä ja leviämisestä on vain vähän tietoa, sillä sotilasjoukot ovat usein tutkineet vain vaikutuksia omiin joukkoihinsa tai silloin, kun kansalliset määräykset kohdistuvat polttoluokkien päästöihin. Tietojen puute ja konfliktin ennustamattomuus merkitsevät sitä, että siviiliväestölle aiheutuvan riskin ennustaminen on erittäin haastavaa. Se, että ei ole olemassa kokonaisvaltaista konfliktin jälkeistä ympäristöarviointijärjestelmää, takaa, että monet näistä puutteista jäävät.

BBC: n raportin levittäminen maaliskuussa seurasi WHO: n usein kysyttyjä kysymyksiä. Poissaolostaan ​​köyhdytettyä uraania koskevasta linjasta ei tullut "ei, ei ehdottomasti", ja ensimmäinen menettelysääntöjen viivästymisistä ilmoitettiin valiokunniksi ja ehdotettiin uusia analyysejä. Viivästykset olivat huolestuttavia, jos tiedottajat etsivät tietoja, jotka ovat ensimmäinen askel kohti kohdennettua tutkimusta ja humanitaarista apua Irakissa.

Heinäkuussa ilmoitettiin lisää viivästyksiä WHO: n usein kysytyissä kysymyksissä, joissa todettiin, että: ”Todettiin, että tällä suurella tietokannalla on paljon potentiaalisesti arvokasta tietoa, ja että lisäanalyysejä, joita ei ole alun perin suunniteltu, olisi tehtävä.” WHO lisäsi: ” … Lisäanalyysien lisäksi määritettiin, että työn tulisi olla myös vertaisarvioinnin tieteellisen tason mukainen. Tällä hetkellä rekrytoidaan suunnitellut analyysit riippumattomien tutkijoiden tiimi. "

Tutkimuksen poliittiset seuraukset ovat ilmeisiä, ja vaikka hankkeen muutokset voivat olla tieteellisesti perusteltuja aineiston perusteella, katsottiin, että paras tapa varmistaa luottamus havaintoihin oli pyytää tutkimusta ja analyysejä. riippumattoman ja läpinäkyvän vertaisarvioinnin yhteydessä. Maailman terveysjärjestö WHO on aiemmin käyttänyt avoimia julkaisuja, joten pyyntö ei ole ennakkotapaus. On tärkeää, että kaikki asianomaiset asiantuntijat valitaan WHO: sta riippumatta.

Joten miten kansalaisyhteiskunta ja yksilöt voivat vaikuttaa organisaatioon monoliittisena ja ilmeisesti vaarantuneena WHO: na? Heinäkuun 31st-alussa tohtori Al'aani käynnisti Change.org -palvelun kautta online-vetoomuksen (johon liittyvä Twitter-viesti on #Act4Iraq), jossa kehotettiin WHO: ta julkaisemaan välittömästi kerätyt tiedot itsenäiseen vertaisarviointiin, jotta voidaan tehdä tieteellisiä päätelmiä ja kärsivät vanhemmat voivat vihdoin ymmärtää, mitä heidän lapsilleen on tapahtunut. Heille ja tohtori Al'aanille kehittyvä terveyskriisi koskee paljon enemmän kuin lukuja ja tilastoja koskevaa keskustelua. Niille meistä, jotka ovat Irakiin hyökänneiden valtioiden kansalaisia, on tärkeää ymmärtää, kantammeko osa vastuuta vanhempien kärsimyksistä ja osoittamaan irakilaisille, että maailma ei ole unohtanut maansa.

Author

Doug Weir on uraanin aseiden kansainvälisen koalition koordinaattori ja hallinnoi sotahankkeen myrkyllisiä jäänteitä, joissa selvitetään konfliktien toksiinien ja siviili- ja ympäristövahinkojen välistä yhteyttä.

Alun perin ilmestyi Uusi vasen projekti

enafarzh-CNzh-TWnltlfifrdehiiditjakomsnofaptruessvtrvi

seuraa InnerSelfia

facebook-kuvakeTwitter-kuvakeRSS-kuvake

Hanki uusimmat sähköpostitse

{Emailcloak = off}

TOIMITTAJAT

Sinisilmät vs ruskeat silmät: Kuinka rasismia opetetaan
by Marie T. Russell, InnerSelf
Tässä 1992 Oprah Show -jaksossa palkittu rasisminvastainen aktivisti ja kouluttaja Jane Elliott opetti yleisölle kovan opetuksen rasismista osoittamalla kuinka helppoa on oppia ennakkoluuloista.
Muutos on tulossa...
by Marie T. Russell, InnerSelf
(30. toukokuuta 2020) Kun seuraan Philadephian ja maan muiden kaupunkien tapahtumia koskevia uutisia, sydämeni särkee siitä, mikä on uutta. Tiedän, että tämä on osa suurempaa muutosta, joka tapahtuu…
Laulu voi nostaa sydäntä ja sielua
by Marie T. Russell, InnerSelf
Minulla on useita tapoja puhdistaa pimeys mielestäni, kun havaitsen sen olevan hiipinyt. Yksi on puutarhanhoito tai ajanvietto luonnossa. Toinen on hiljaisuus. Toinen tapa on lukeminen. Ja sellainen, joka…
Miksi Donald Trump voisi olla historian suurin häviäjä
by Robert Jennings, InnerSelf.com
Tämä koko koronaviruspandemia maksaa omaisuuden, ehkä 2 tai 3 tai 4 omaisuutta, joiden kokoa ei tunneta. Ai niin, ja sadat tuhannet, ehkä miljoona ihmistä kuolee ennenaikaisesti välittömänä…
Maskotti pandemialle ja teemalaulu sosiaaliselle etäisyydelle ja eristykselle
by Marie T. Russell, InnerSelf
Löysin kappaleen äskettäin ja kuunnellessani sanoituksia, ajattelin, että se olisi täydellinen kappale "teemalauluna" näihin sosiaalisen eristäytymisen aikoihin. (Sanat videon alla.)