oppiminen myötätuntoinen ja kuunteleminen 2 21
 Myötätunto muita kohtaan ja heidän kuunteleminen voi itse asiassa auttaa lievittämään omaa kärsimystämme. (Unsplash)

Vaikka viestinnän merkitys parempien ihmissuhteiden edistämisessä ja ongelmien ratkaiseminen tunnustetaan hyvin, paljon huomiota on kiinnitetty "puhua se ulos”- kun taas kuuntelun rooli jää usein huomiotta.

"Myötätuntoinen kuuntelu" on kriittinen ihmisten välisen ja poliittisen viestinnän kannalta, koska ilman sitä enemmän puhuminen voi pahentaa olemassa olevia erimielisyyksiä ja väärinkäsityksiä.

Myötätuntoinen kuuntelu on käytäntö, jossa painopisteemme siirretään puhumisesta kuuntelemiseen. Näin tehdessämme voimme voittaa itsekeskeisyyden. Se auttaa meitä muuttamaan tavallista itseviittausta voidaksemme olla yhteydessä maailmaan muiden näkökulmasta.

Buddhalainen filosofia ja käytäntö voivat ohjata myötätuntoista kuuntelua. Erityisesti se voi olla "syvän kuuntelun" muodossa, jota ehdotti Thích Nh?t H?nh. Hän on edesmennyt zen-buddhalainen munkki, joka teki aloitteen sitoutunut buddhalaisuuteen ja valaistu vuosikymmeniä kuinka mindfulnessia harjoitetaan jokapäiväisessä elämässä.


sisäinen tilausgrafiikka


Syvä kuuntelu

Nh?t H?nh korosti syvän kuuntelemisen tai niin sanotun "myötätuntoisen kuuntelun" merkitystä. Hän viittasi syvään kuunteluun ja myötätuntoiseen kuunteluun, koska myötätuntoa tarvitaan kuunnellakseen toisia syvästi.

Nh?t H?nh:lle ​​syvä kuuntelu tarkoittaa toisen ihmisen ymmärtämistä ja kuuntelee tuomitsematta tai reagoimatta.

Kirjassaan Buddhan opetuksen sydän, hän kirjoitti:

En kuuntele häntä vain siksi, että haluan tietää, mitä hänessä on, tai antaa hänelle neuvoja. Kuuntelen häntä vain siksi, että haluan lievittää hänen kärsimyksiään.

Hän selitti myös, että myötätuntoinen vuoropuhelu koostuu rakastavasta puheesta ja syvästä kuuntelemisesta, ja mainitsee niin sanotun "oikean puheen" buddhalaisuudessa, joka puoltaa pidättymistä väärästä, herjaavasta ja ankarasta puheesta sekä tyhjästä puheesta:

Syvä kuuntelu on oikean puheen perusta. Jos emme osaa kuunnella tietoisesti, emme voi harjoitella oikeaa puhetta. Sanommepa mitä tahansa, se ei ole tietoinen, koska puhumme vain omia ajatuksiamme emmekä vastauksena toiselle henkilölle.

Kun kuuntelemme syvästi ymmärtääksemme muita paremmin, mukaan lukien heidän kärsimyksensä ja vaikeutensa, tunnemme heidän kanssaan ja myötätuntoinen puhe tulee helpommin.

Myötätuntoinen kuuntelu vaatii myös pidättäytymistä tuomitsemasta kuuntelemisen aikana. Se ei tarkoita luopumista siitä, mitä muut sanovat. Sen sijaan se tarkoittaa keskittymisen vaihtamista itsestä muihin.

Yrittää ymmärtää, kun se on vaikeaa

Myötätuntoinen kuuntelu sisältää myös jännitteen yrittämisen ymmärtää muita ja sen rajallisen kyvyn tunnustamisen välillä.

Se vaatii halukkuutta ja pyrkimystä ymmärtää muita. Kuten Nh?t H?nh sanoi, myötätuntoinen kuuntelu tapahtuu, kun kuuntelemme ainoana tarkoituksenamme ymmärtää muita. Aidon syvän kuuntelemisen taustalla on aito huoli toisten hyvinvoinnista: Jos emme välitä muiden kärsimyksistä, miksi kuuntelisimme heidän sanomistaan?

Buddhalaisessa filosofiassa mm. jokainen olento on toisistaan ​​riippuvainen ja yhteydessä toisiinsa. Tässä valossa toisista välittäminen on myös itsestämme huolehtimista, koska oma hyvinvointimme on yhteydessä toisten hyvinvointiin.

Kun osoitamme myötätuntoa muita kohtaan ja autamme lievittämään muiden kärsimystä, autamme itse asiassa myös lievittämään omaa kärsimystämme, koska siirryttäessämme keskittymämme itsestämme muihin alamme nähdä ja oppia ylittämään aiemmin alituntemamme ahneus, viha ja tietämättömyys – buddhalaisuuden kolme perimmäistä syytä dukkha (kärsimystä) jotka syntyvät itsekeskeisyydestä.

Viime kädessä toisista välittäminen ja heidän syvällinen kuunteleminen on myötätuntoa paitsi muita myös itseämme kohtaan.

Mutta myötätuntoinen kuuntelu vaatii myös nöyryyttä sen tunnustamiseksi, ettemme ehkä pysty täysin ymmärtämään muita. Nöyryys on tärkeää viestinnässävarsinkin liberaalin demokratian laajan monimuotoisuuden ja kasvavan eriarvoisuuden taustalla.

Nöyryys hyväksyä rajallinen kykymme ymmärtää muita, erityisesti niitä, jotka ovat hyvin eri asemassa kuin me – sekä pyrkimys ymmärtää heitä paremmin rajallisista kyvystämme huolimatta – edistää ja energisoi jatkuvaa kommunikaatiota erojen välillä.

mielentyyneys

Buddhalainen tasapainon käsite voi myös olla hyödyllinen.

Buddhalaisuudessa, karu?? (myötätunto) ei ole ylivoimainen tai reagoiva tunne, mutta se on yksi niistä "neljä mittaamatonta mieltä" – ja muut kolme ovat rakastava/ystävällisyys, ilo ja rauhallisuus. Buddhalaisessa perinteessä tyyneys liittyy yleensä kiintymättömyyteen tai itsestämme irtipääsemiseen.

Kuten Nh?t H?nh kirjoitti:

Todellisen rakkauden neljäs elementti on upeksha, mikä tarkoittaa tasa-arvoisuutta, kiintymättömyyttä, syrjimättömyyttä, tasa-arvoisuutta tai irtipäästämistä. Oho tarkoittaa 'yli' ja iksh tarkoittaa 'katsoa'. Kiipeät vuorelle voidaksesi katsoa koko tilannetta, etkä ole sidottu yhdelle tai toiselle.

Hän selitti, että tasapuolisuus ei tarkoita välinpitämättömyyttä, vaan irtautumista ennakkoluuloistamme. Hän korosti, että takertuminen vääriin käsityksiin itsestämme ja muista voi estää meitä ymmärtämästä todellisuutta ja voi johtaa väärinkäsityksiin, konflikteihin ja jopa väkivaltaan.

Vaikka myötätuntoinen kuuntelu näyttää passiiviselta, keskittyminen muiden sanojen vastaanottamiseen sen sijaan, että puuttuisi keskustelun muuttamiseksi, on itse asiassa aktiivinen tapa osallistua keskusteluun. Tämä johtuu siitä, että siihen liittyy aktiivinen omien ennakkoluulojemme ja ennakkoluulojemme tutkiminen, mikä voi avata lisää mahdollisuuksia keskustelun parantamiseen.

Myötätuntoinen kuuntelu ei tarkoita vain korvien avaamista muiden sanomalle, vaan myös mukanamme olevien ongelmallisten itsekertomuksien pohtimista ja haastamista. Itse asiassa, tyyneyttä voidaan kohtuudella pitää aidon ennakkoluuloton edellytyksenä.

Kuuntele parempaa viestintää

Myötätuntoisella kuuntelulla on laaja vaikutus ihmisten väliseen ja poliittiseen viestintään.

Syvän kuuntelemisen, nöyryyden ja tyyneyden käytäntöjen avulla myötätuntoinen kuuntelu varoittaa meitä taipumuksesta projisoida itsemme keskusteluihin sen sijaan, että kuulisit toista henkilöä.

Kun keskitymme liikaa sanottavaan vakuuttaaksemme muita, mutta laiminlyömme kuuntelemisen syvästi, puhuminen voi johtaa vakavampiin ihmisten välisiin jännitteisiin tai pahentaa poliittista polarisaatiota.

Myötätuntoinen ja tehokas viestintä on kuuntelukeskeistä. Myötätuntoinen kuunteleminen ei takaa kaikkien käsillä olevien ongelmien ratkaisemista, mutta se auttaa meitä ymmärtämään ongelmia paremmin muista näkökulmista – ja tukemaan paremmin toisiamme ongelmien ratkaisemisessa kollektiivisesti.Conversation

Author

Yang-Yang Cheng, valtiotieteen tohtori, Toronton yliopisto

Tämä artikkeli julkaistaan ​​uudelleen Conversation Creative Commons -lisenssin alla. Lue alkuperäinen artikkeli.

rikkoa

Liittyvät kirjat:

Viisi rakkauden kieltä: Kestävän rakkauden salaisuus

Kirjailija: Gary Chapman

Tämä kirja tutkii "rakkauskielten" käsitettä tai tapoja, joilla yksilöt antavat ja vastaanottavat rakkautta, ja tarjoaa neuvoja vahvojen suhteiden rakentamiseen, jotka perustuvat keskinäiseen ymmärrykseen ja kunnioitukseen.

Klikkaa saadaksesi lisätietoja tai tilataksesi

Seitsemän periaatetta avioliiton saamiseen toimivaksi: Käytännön opas maan tärkeimmältä ihmissuhdeasiantuntijalta

John M. Gottman ja Nan Silver

Kirjoittajat, johtavat parisuhdeasiantuntijat, tarjoavat tutkimukseen ja käytäntöön perustuvia neuvoja onnistuneen avioliiton rakentamiseen, mukaan lukien vinkkejä kommunikaatioon, konfliktien ratkaisemiseen ja tunnesuhteeseen.

Klikkaa saadaksesi lisätietoja tai tilataksesi

Tule sellaisena kuin olet: uusi yllättävä tiede, joka muuttaa seksielämäsi

Kirjailija: Emily Nagoski

Tämä kirja tutkii seksuaalisen halun tiedettä ja tarjoaa oivalluksia ja strategioita seksuaalisen nautinnon ja parisuhteen lisäämiseen.

Klikkaa saadaksesi lisätietoja tai tilataksesi

Liitteenä: Uusi tiede aikuisten kiintymyksestä ja kuinka se voi auttaa sinua löytämään – ja säilyttämään – rakkauden

Amir Levine ja Rachel Heller

Tämä kirja tutkii aikuisten kiintymyksen tiedettä ja tarjoaa oivalluksia ja strategioita terveiden ja tyydyttävien ihmissuhteiden rakentamiseen.

Klikkaa saadaksesi lisätietoja tai tilataksesi

Suhde Cure: 5-vaiheopas avioliiton, perheen ja ystävyyssuhteiden vahvistamiseksi

kirjoittanut John M.Gottman

Kirjoittaja, johtava suhdeasiantuntija, tarjoaa 5-vaiheisen oppaan vahvempien ja merkityksellisempien suhteiden rakentamiseen rakkaiden kanssa, jotka perustuvat tunneyhteyden ja empatian periaatteisiin.

Klikkaa saadaksesi lisätietoja tai tilataksesi