Sosiaalinen tietoisuus

Kuinka alkuperäiset linnut palaavat Uuden-Seelannin kunnostettuihin kaupunkimetsiin

ympäristön jälleenrakentaminen 4 14
 Shutterstock/SCurtis

Kaupungistuminen ja sen aiheuttama elinympäristön tuhoutuminen on suuri uhka kotoperäisille lintukannoille. Mutta uutena tutkimus näyttelyissä kunnostetut kaupunkimetsät voivat palauttaa kotoperäiset linnut kaupunkeihin ja parantaa lajien rikkautta.

ympäristön uudelleenrakentaminen2 4 14
 Mitä vanhempi kunnostettu metsä on, sitä enemmän kotoperäisiä lintulajeja se voi tukea. Shutterstock/Dmitry Naumov

Määrittelemme kunnostetut kaupunkimetsät kaupungin viheralueiksi, joita hallitsee tarkoituksella istutettu alkuperäinen kasvillisuus. Arvioidaksemme ennallistamisen onnistumista seurasimme alkuperäislintuyhteisöjen muutoksia 25 kunnostetussa metsässä kahdessa Uuden-Seelannin kaupungissa, Hamiltonissa ja New Plymouthissa.

Tutkimuksessamme käyttämämme metsät vaihtelivat iältään laajasti, mukaan lukien metsät, joissa alkuperäiset kunnostustyöt aloitettiin 72 vuotta sitten. Vertasimme myös näitä kunnostettuja metsiä alkuperäisen, kypsän metsän jäännösalueisiin – sekä kaupungin sisällä että sen ulkopuolella – joita ei ollut koskaan hakattu.

Tuloksemme osoittavat, että vanhemmat kunnostetut metsät tukevat enemmän kotoperäisiä lintulajeja, ja jotkut ovat lähellä alkuperäisen metsän koskemattomien jäänteiden lajirikkautta. Lintujen runsaus lisääntyi metsän latvojen tihentyessä.

Toisin kuin alun perin ennustimme, sisään tuoduilla invasiivisilla nisäkkäillä ei ollut merkittävää vaikutusta kotoperäisten lintujen lajirikkauteen tai runsauteen kaupunkimetsissä.

Vanhemmat kunnostukset ovat parempia

Havaitsimme, että nuoremmat metsät tukivat pienirunkoisia hyönteissyöjiä ja kaikkiruokaisia ​​lintuja, kuten viuhkat, hopeasilmät ja harmaaviirat. Vanhemmissa istutuksissa asui myös nektaria ja hedelmiä ruokkivia lajeja, kuten tūī.

Tämä kotoperäisten lajien rikkauden kasvu viittaa siihen, että vanhemmat paikat tarjoavat suuremman valikoiman ravintoa ja muita resursseja, jotka vastaavat ajan mittaan useamman lajin tarpeita. Vanhemmista kunnostetuista metsistä löytyi myös suurempi kokonaismäärä fantails ja tui.

ympäristön uudelleenrakentaminen3 4 14
 Hyönteisiä syövät fantailit ovat ensimmäisten joukossa, jotka palaavat kunnostettuihin kaupunkimetsiin. Shutterstock/William Booth

Näiden kotoperäisten lintuyhteisöjen tarkkailemiseksi laskimme kaikki 200 metrin poikkileikkauksilla nähdyt ja kuulleet maalinnut.


 Hanki uusimmat sähköpostitse

Viikkolehti Päivittäinen inspiraatio

Näyttää siltä, ​​että kunnostetuissa metsissä kotoperäisten lintujen monimuotoisuus on tulossa yhä samankaltaisemmaksi kaupunkimetsien jäänteiden kanssa, mutta vanhimpien kunnostettujen alueiden ja sekä kaupunkien että maaseudun jäänteiden välillä on edelleen huomattava kuilu.

Tämä voi tarkoittaa, että saattaa kestää yli 72 vuotta, ennen kuin metsä tarjoaa samanlaatuisen elinympäristön kuin jäännösmetsä, mikä korostaa jäljellä olevien metsien suojelun tärkeyttä sekä kaupungin sisällä että sen ulkopuolella.

Rotat ja possumit pitävät myös kunnostetuista metsistä

Meidän piti myös tietää, miten nisäkkäät vaikuttavat kotoperäisiin lintuihin paikoillamme, joten käytimme kameraloukkuja kissojen havaitsemiseen ja pureskelukorttien jäljittämiseen rottia ja possumia.

Purukortit ovat pieniä aaltopahvilevyjä, joiden reunat on täytetty maapähkinävoita, jonka avulla voimme tunnistaa jyrsijät ja possumit niiden puremajälkistä. Yllätykseksemme emme löytäneet rottien ja kissojen lukumäärällä merkittävää vaikutusta kotoperäisten lintujen monimuotoisuuteen ja runsauteen.

ympäristön uudelleenrakentaminen4 4 14
 Kaupungeissa selviytyviin alkuperäislintuihin saalistus vaikuttaa vähemmän. Shutterstock/JARASNAT ANUJAPAD

Tämä oli odottamatonta, koska sekä rotat että kissat saalistavat kotoperäisiä lintuja ja myös rotat ottavat niiden munat. Kuitenkin muut tutkimus on osoittanut, että kolme laajalti havaitusta kotoperäisestä linnustamme (harmaakärpäs, viuhka ja hopeasilmä) pystyvät selviytymään tietyn tason saalistamisesta.

Vuonna 2006 vastaavasti opiskella ehdotti ajatusta, että lintuyhteisöt, joita näemme kaupungeissamme nykyään, ovat niitä, joihin saalistus vaikuttaa vähemmän – "menneisyyden saalistuksen haamuja".

Uskomme, että näin on tutkimuksessamme – lintuja, jotka ovat erittäin herkkiä invasiivisten nisäkkäiden saalistukselle, ovat jo kadonneet Uuden-Seelannin kaupungeista. Loput linnut voivat selviytyä nykyisestä saalistuksesta huolimatta.

Emme koskaan havainneet rottia ja pessuja nuorimmissa kunnostetuissa metsissä. He näyttävät pitävän parempana tiettyä kasvillisuuden monimutkaisuutta, latvuspeittä ja puiden korkeutta kunnostusistutuksissa. Kun nämä elinympäristövaatimukset on täytetty, noin yhdeksän vuoden kuluttua rotat ja possumit yleistyvät suhteellisen laajasti.

Näyttää siltä, ​​että uudistuneiden metsien iän myötä tapahtuvat muutokset kasvillisuuden rakenteessa ja monimutkaisuudessa hyödyttävät kotoperäisiä metsälintuja, mutta tarjoavat myös elinympäristön haitallisille petoeläimille.

Kaupunkimetsät hyödyttävät ihmisiä ja luontoa

Kaupunkialueilla, jotka ovat kokeneet äärimmäisen metsäkadon ja elinympäristön muuttamisen, alkuperäisen metsän määrän ja laadun lisääminen kunnostusistutuksilla on välttämätön ensimmäinen askel kohti alkuperäisten metsälintuyhteisöjen palauttamista. Mutta tähän pitäisi lopulta liittää invasiivinen nisäkästorjunta.

Löydökseemme korostavat metsien ennallistamisen tarjoamia merkittäviä mahdollisuuksia lisätä kotoperäisten lintujen monimuotoisuutta. Näin voimme sovittaa yhteen inhimillisen kehityksen kaupunkien luonnon monimuotoisuuden suojelun ja parantamisen kanssa.

Kun ihmiset muuttavat kaupunkeihin, kaupunkien entisöinti tarjoaa uuden yhteyden ihmisten ja alkuperäisten ympäristöjen välille.

Huolimatta kaupunkiympäristön suojeluhaasteista, sekä alkuperäisten lajien että ihmisten hyödyt tunnustetaan yhä enemmän. Ekologinen ennallistaminen on potentiaalisesti tehokas keino lieventää kaupungistumisen haitallisia vaikutuksia.

Tarjoamalla elinympäristön linnuille kaupunkien viheralueet mahdollistavat kaupunkilaisten päivittäisen kontaktin karismaattisten lajien kanssa. Tämä helpottaa emotionaalista yhteyttä luontoon, mikä puolestaan ​​edistää yleisön tukea suojelulle ja ennallistamiselle.

Yhdistyneet Kansakunnat on julistanut vuodet 2021-2030 vuosikymmeneksi ekosysteemin palauttaminen – yhteenveto ekosysteemien suojelusta ja elvyttämisestä kaikkialla maailmassa ihmisten ja luonnon hyödyksi.

Tutkimuksemme osoittaa, että jokainen uusiseelantilainen voi edistää tätä ikonisten alkuperäislintujemme elvyttämistä istuttamalla kotoperäisiä puita omiin kaupunkialueisiinsa.Conversation

Author

Elizabeth Elliot Noe, Tutkijatohtori, Lincolnin yliopisto, Uusi-Seelanti; Andrew D. Barnes, yhteisöekologian vanhempi lehtori, Waikatin yliopisto; Bruce Clarkson, restaurointiekologian professori, Waikatin yliopistoja John Innes, Senior Research - Wildlife Ecology, Manaaki Whenua - Maanhoitotutkimus

Tämä artikkeli julkaistaan ​​uudelleen Conversation Creative Commons -lisenssin alla. Lue alkuperäinen artikkeli.

Liittyvät kirjat

 

Ihmisen sumu: miten yhteiskuntamme nousee, kukoistaa ja pudota

0465055680Mark W. Moffett
Jos chimpanzee tulee toisen ryhmän alueelle, se tapetaan lähes varmasti. Mutta New Yorker voi lentää Los Angelesiin - tai Borneoon - hyvin vähän pelkoa. Psykologit ovat tehneet vähän selittämään tätä: vuosien ajan he ovat todenneet, että biologiamme asettaa vaikean ylärajan - noin 150-ihmisille - yhteiskunnallisten ryhmien koon. Mutta ihmisten yhteiskunnat ovat itse asiassa huomattavasti suurempia. Miten voimme hallita - pääsääntöisesti - yhdessä toistensa kanssa? Tässä paradigma-hajottavassa kirjassa biologi Mark W. Moffett hyödyntää psykologian, sosiologian ja antropologian havaintoja selittääkseen yhteiskuntaa sitovia sosiaalisia mukautuksia. Hän tutkii, miten identiteetin ja nimettömyyden välinen jännitys määrittelee, miten yhteiskunnat kehittyvät, toimivat ja epäonnistuvat. verraton Aseet, bakteerit ja teräs ja sapiens, Ihmisen parvi paljastaa, kuinka ihmiskunta loi loistavia sivilisaatioita, joilla on vertaansa vailla oleva monimutkaisuus - ja mitä se toteuttaa niiden ylläpitämiseksi.   Saatavana Amazon

 

Ympäristö: Tiede tarinoiden takana

esittäjä (t): Jay H. Withgott, Matthew Laposata
0134204883Ympäristö: Tiede tarinoiden takana on paras myyjä, joka tunnetaan opiskelijaystävällisestä kertomustyylistä, todellisten tarinoiden ja tapaustutkimusten integroinnista ja sen uusimmista tiedoista ja tutkimuksista. 6th Edition sisältää uusia mahdollisuuksia auttaa oppilaita näkemään yhteydet integroitujen tapaustutkimusten ja tieteen välillä kussakin luvussa ja tarjoavat heille mahdollisuuden soveltaa tieteellistä prosessia ympäristönäkökohtiin. Saatavana Amazon

 

Feasible Planet: Opas kestävämpään elämään

Ken Kroes
0995847045Oletko huolissasi planeettamme tilasta ja toivot, että hallitukset ja yritykset löytävät kestävän tavan elää? Jos et ajattele sitä liian kovasti, se saattaa toimia, mutta toimiiko se? Itse jätetty, suosion ja voittojen vetureilla en ole liian vakuuttunut siitä. Tämän yhtälön puuttuva osa on sinä ja minä. Henkilöt, jotka uskovat, että yritykset ja hallitukset voivat pärjätä paremmin. Henkilöt, jotka uskovat, että toiminnan avulla voimme ostaa hieman enemmän aikaa kehittää ja toteuttaa ratkaisuja kriittisiin kysymyksiimme. Saatavana Amazon

 

Julkaisijasta:
Ostot Amazon-palvelussa kulkevat sinut tuodakseen InnerSelf.com, MightyNatural.com, ja ClimateImpactNews.com maksutta ja ilman mainostajia, jotka seuraavat seurantatapojasi. Vaikka napsautat linkkiä, mutta älä osta näitä valittuja tuotteita, kaikki muut, jotka ostat samassa Amazon-vierailussa, maksaa meille pienen palkkion. Sinulle ei aiheudu lisäkustannuksia, joten olkaa hyvä ja edistäkää työtä. Voit myös käytä tätä linkkiä käyttää Amazonia milloin tahansa, jotta voit auttaa tukemaan ponnisteluja.

Saatat pitää myös

seuraa InnerSelfia

facebook-kuvaketwitter kuvakeyoutube kuvakeinstagram-kuvakepintrest-kuvakerss-kuvake

 Hanki uusimmat sähköpostitse

Viikkolehti Päivittäinen inspiraatio

SAATAVAT KIELET

enafarzh-CNzh-TWdanltlfifrdeeliwhihuiditjakomsnofaplptroruesswsvthtrukurvi

LUE LUE

baseball-pelaaja, jolla on valkoiset hiukset
Voimmeko olla liian vanhoja?
by Barry Vissell
Me kaikki tiedämme ilmaisun "Olet niin vanha kuin luulet tai tunnet." Liian monet ihmiset luopuvat…
onko se covid vai heinä uloste 8 7
Näin voit kertoa, onko se covid vai heinänuha
by Samuel J. White ja Philippe B. Wilson
Lämpimän sään myötä pohjoisella pallonpuoliskolla monet ihmiset kärsivät siitepölyallergioista.…
ilmastonmuutos ja tulvat 7 30
Miksi ilmastonmuutos pahentaa tulvia
by Frances Davenport
Vaikka tulvat ovat luonnollinen ilmiö, ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos aiheuttaa vakavia tulvia…
inflaatio ympäri maailmaa 8 1
Inflaatio kiihtyy ympäri maailmaa
by Christopher Decker
Yhdysvaltain kuluttajahintojen nousu 9.1 % kesäkuuhun 12 päättyneen 2022 kuukauden aikana, korkein neljään…
tehty käyttämään maskia 7 31
Toimimmeko kansanterveysneuvoista vain, jos joku tekee meistä?
by Holly Seale, UNSW Sydney
Vielä vuoden 2020 puolivälissä ehdotettiin, että maskin käyttö olisi samanlaista kuin turvavyön käyttö autoissa. Eivät kaikki…
salvian tahratikkuja, höyheniä ja unisiepparia
Puhdistus, maadoitus ja suojaaminen: kaksi peruskäytäntöä
by MaryAnn DiMarco
Monissa kulttuureissa käytetään rituaalista puhdistuskäytäntöä, joka tehdään usein savulla tai vedellä, joka auttaa poistamaan…
ihmisten mielen muuttaminen 8 3
Miksi jonkun vääriä uskomuksia on vaikea haastaa?
by Lara Millman
Useimmat ihmiset ajattelevat hankkivansa uskomuksensa käyttämällä korkeaa objektiivisuutta. Mutta viimeaikainen…
yksinäisyyden voittaminen 8 4
4 tapaa toipua yksinäisyydestä
by Michelle H Lim
Yksinäisyys ei ole epätavallista, koska se on ihmisen luonnollinen tunne. Mutta kun se jätetään huomiotta tai ei tehokkaasti…

Uudet asenteet - uudet mahdollisuudet

InnerSelf.comClimateImpactNews.com | InnerPower.net
MightyNatural.com | WholisticPolitics.com | InnerSelf Market
Copyright © 1985 - 2021 Sisäiset julkaisut. Kaikki oikeudet pidätetään.