Vuonna 2023 Tom Hanks nousi lavalle Harvardin yliopistossa pitämässä aloituspuheen, joka jättäisi pysyvän vaikutuksen valmistuvaan luokkaan. Selkeällä viehätysvoimallaan ja huumorillaan Hanks valloitti yleisön, kun hän jakoi oman matkansa ja välitti arvokkaita oivalluksia uusimmalle valmistuneiden sukupolvelle.

Vaikka Hanks ei ollut käynyt Harvardia, hän myönsi leikkisästi, että hän on ansainnut menestyksekkäästi elantonsa esittämällä hahmoja, jotka kävivät. Hän kiitti humoristisesti alma materejaan, mukaan lukien Chabot Community Collegea ja Kalifornian osavaltion yliopistoa, hänen koulutussäätiöistään ja "taiteen kandidaatin tutkinnosta helvetissä toisensa jälkeen", jonka hän ansaitsi School of Hard Knocksissa.

Supersankarien voima ja taistelu totuuden puolesta

Hanks sai inspiraationsa supersankareista, kuten Superman, Wonder Woman, Captain America ja Black Panther, korostaen heidän jatkuvaa taisteluaan totuuden, oikeuden ja American Wayn puolesta. Hän korosti, että vaikka tosielämän supersankareita ei ehkä olekaan, joilla on poikkeukselliset kyvyt, jokaisella yksilöllä on omat ainutlaatuiset voimansa muuttaa maailmaa.

Puhuessaan suoraan valmistuneille Hanks rohkaisi heitä tunnistamaan omat vahvuutensa ja kykynsä. Hän mainitsi esimerkkejä, kuten ikkunaluukun korjaaminen, lasten hoitaminen ehdottomalla rakkaudella, monimutkaisten aiheiden ymmärtäminen, haastavista olosuhteista selviäminen ja valmistuminen pandemian umpikujassa.

Työ täydellisemmän liiton rakentamiseksi

Hanks tunnusti haasteet, joita jokainen valmistuva luokka on kohdannut läpi historian, ja korosti, että maailma tarvitsee jatkuvasti sankareita ratkaisemaan ongelmiaan. Hän varoitti itsetyytyväisyydestä ja välinpitämättömyydestä ja huomautti, että työ paremman yhteiskunnan luomiseksi ei koskaan lopu.

Näyttelijä korosti, että American Way ei ole vain käsite, vaan kehotus toimintaan. Se on esimerkki jokapäiväisistä ystävällisyydestä, lain kunnioittamisesta, ympäristötietoisuudesta, kansalaistoiminnasta ja voitoista ja tappioista oppimisessa. Hanks muistutti valmistuneita, että American Way on osallistava sukupuolesta, rodusta, uskonnosta, ihonväristä, valituista jumalista tai ketä he rakastavat riippumatta.

Totuuden merkitys ja välinpitämättömyyden uhka

Totuudesta tuli Hanksin puheen keskeinen teema. Hän ilmaisi huolensa väärän tiedon lisääntymisestä ja tosiasioiden manipuloinnista tiettyjen asialistan palvelemiseksi. Hän muistutti valmistuneita, että totuus ei ole subjektiivinen; se perustuu empiiriseen näyttöön, terveeseen järkeen ja säädyllisyyteen.

Hän varoitti myös välinpitämättömyyden vaaroista, ja hän kuvaili sitä totuuden tappavaksi viholliseksi. Hän totesi, että välinpitämättömyys kaventaa kansakunnan näkemystä ja murentaa vapauden ja vapauden lupaukset. Hän kehotti valmistuneita hylkäämään välinpitämättömyyden ja omaksumaan roolinsa totuuden puolustamisessa, oikeudenmukaisuuden edistämisessä ja amerikkalaisen tavan turvaamisessa.